นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในฐานะผู้พัฒนาและทีมงานของเว็บไซต์ Prompt Lab (www.prompt.sutmeme.com) ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่าน เราจึงให้ควาามเชื่อมั่นแก่ทุกท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านจะได้รับความคุ้มครองและ รับประกันว่าจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างดีที่สุดและด้วยชอบด้วยกฏหมาย

ทางทีมงานอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ทั้งนี้ ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น ประกอบไปด้วย
  • ชื่อ-นามสกุล(ไม่จำเป็น)
  • อีเมลของผู้ใช้
(2) ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

"ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน" คือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยตัวอย่างเช่น ข้อมูล IP Address ของผู้ใช้, ข้อมูลเวลาเข้าเว็บไซต์, ข้อมูลเบราว์เซอร์ที่ใช้, ข้อมูลสถิติการใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลา, ข้อมูลการใช้ฟีเจอร์แต่ละส่วน เป็นต้น

(3) ข้อมูลการใช้งาน

"ข้อมูลการใช้งาน" คือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ได้แก่ ประวัติการใช้งานแต่ละฟีเจอร์ของผู้ใช้, ประวัติการสร้างข้อความของผู้ใช้แต่ละคน, ประวัติการคลิ๊กเข้าโฆษณา

(4) คุกกี้และเทคโนโลยีติดตาม

"คุกกี้" คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต)

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดขึ้นอยู่ 3 กรณี ได้แก่
(1) เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ

เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ ระบบจะบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้และอีเมล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลา, ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์มากที่สุด และอื่นๆ

(2) เมื่อมีการกดคลิ๊กเข้าโฆษณา

เมื่อมีการกดคลิ๊กเข้าโฆษณา เมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กเข้าโฆษณา ระบบจะบันทึกข้อมูลการคลิกโฆษณา ได้แก่ โฆษณาที่ถูกคลิ๊ก, ผู้ใช้ที่กดเข้าโฆษณา, วันเวลาที่กดเข้าโฆษณา

(3) เมื่อมีการกดสร้างข้อความ

เมื่อมีการกดสร้างข้อความ เมื่อผู้ใช้งานกดสร้างข้อความ เช่น เขียนแคปชั่นขายของ, ช่วยคิดคอนเทนต์ ระบบจะบันทึกข้อมูลการสร้างข้อความ ได้แก่ ผู้ใช้ที่สร้าง, ข้อความที่เป็น Input, ลักษณะของข้อความที่จะสร้าง, วันเวลาที่กดสร้าง และข้อความผลลัพธ์ที่ได้

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อะไรบ้าง

(1) การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ทีมงาน Prompt Lab อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน การใช้ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และเราจะตรวจสอบว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นไปอย่างไรเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

(2) การสื่อสารกับผู้ใช้งาน

ทีมงาน Prompt Lab อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน อาทิเช่นการตอบกลับคำถาม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ การส่งข่าวสารและการแจ้งเตือนอื่นๆ ผ่านทางอีเมลหรือการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้

(3) การวิเคราะห์และทำสถิติ

ทีมงาน Prompt Lab จะใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และทำสถิติข้อมูลของผู้ใช้งาน ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้โดยตรง เราจะใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการของผู้ใช้งาน เช่น จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละวัน ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานใช้บริการของเรา และพฤติกรรมการใช้งานอื่นๆ โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

(4) การตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันการโจมตี

ทีมงาน Prompt Lab ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน เรามีการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้งานปลอดภัย และไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเรามีมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง

  • การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม: เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย: เราเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในที่ปลอดภัยและใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสและการจัดการความปลอดภัยทางซอฟต์แวร์
  • การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะๆ: เรามีการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ใช้งาน ปลอดภัยและไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังมีการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ามีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอยู่หรือไม่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทีมงาน Prompt Lab จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย
การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

ทีมงาน Prompt Lab มีนโยบายความเป็นส่วนตัวในการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามที่มุ่งเน้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแชร์เมื่อจำเป็นสำหรับการให้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปรับปรุงบริการ โดยทีมงาน Prompt Lab จะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การเปิดเผย การปรับปรุง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ 100%

การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้ ดังนั้น เรามีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม วิธีการจัดเก็บข้อมูลของเราประกอบด้วยการเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสและเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ ทีมงาน Prompt Lab อาจไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของทีมงาน Prompt Lab ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่เหลืออยู่เนื่องจากการสำรองข้อมูลและเหตุผลอื่นๆ ทีมงาน Prompt Lab จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทีมงาน Prompt Lab ไปแล้ว ทีมงาน Prompt Lab จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่างๆ ของทีมงาน Prompt Lab และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้วทีมงาน Prompt Lab จะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้
สิทธิของผู้ใช้งาน

เราทีมงาน Prompt Lab ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งานและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิของคุณในฐานะผู้ใช้งาน
โดยในฐานะผู้ใช้งาน คุณมีสิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้
(1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รวบรวมไว้ทั้งหมด
(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณทั้งหมด
(3) สิทธิในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีบางกรณี เช่น เมื่อไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับการเก็บรวบรวมไว้ หรือไม่ต้องการให้ทางเรารวบรวมข้อมูลที่คุณไม่ต้องการบางส่วน
(4) สิทธิในการจัดกานประมวลผล คุณมีสิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีบางกรณี เช่น เมื่อคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลหรือเมื่อการประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย
(5) สิทธิในการย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิในการขอให้เราให้คุณได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่ถูกต้อง และสามารถอ่านได้โดยเครื่องจักรได้
(6) สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีบางกรณี เช่น เมื่อเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและมาตรการความปลอดภัยตาม กฏหมาย PDPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) โดยสิ่งที่เราทำเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

(1) สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูล

การขอให้เปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ การจำกัดหรือระงับการใช้ การปฏิเสธการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้สามารถขอให้ทางทีมงานของเว็บไซต์ Prompt Lab จำกัดสิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลได้

(2) การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ ผู้ใช้งานไม่สามารถรับบริการบางส่วนของทางเว็บไซต์ Prompt Lab ได้ หรืออาจทำให้การให้บริการหรือการใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร

(3) สิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอม

ผู้ใช้งานสามารถถอน หรือยกเลิกความยินยอมของท่านได้ให้แก่ทีมงาน Prompt Lab เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงต่างๆได้ในทุกเวลา

ทีมงาน Prompt Lab มีนโยบายความเป็นส่วนตัวในการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามที่มุ่งเน้นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแชร์เมื่อจำเป็นสำหรับการให้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปรับปรุงบริการ โดยทีมงาน Prompt Lab จะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การเปิดเผย การปรับปรุง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ 100%

โดยทั้งนี้หากท่านมาความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆของผู้ใช้งานที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น ท่านสามารถติดต่อกับ ทางทีมงานของเว็บไซต์ Prompt Lab ผ่านช่องทาง Email : just.solution.th@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง